AT113 3045 RT Module 3

Zariadenie na meranie emisií

AT113 RT Module 3

Snímač otáčok a teploty


Technické údaje

 • RT Module 3 rozširuje možnosti emisných prístrojov o schopnosť merania otáčok motora zo zvlnenia napätia v palubnej sieti vozidla.
 • Pripojenie snímača otáčok na vozidlo a jeho ovládanie je veľmi rýchle a jednoduché.
 • Snímač se pripája k napätiu palubnej siete vozidla pomocou adaptéra na akumulátor alebo káblom pre zásuvku zapaľovača.
 • Snímač sa môže používať na palubnej sieti 12 V aj 24 V

Meranie teploty

Na meranie sa použije vhodný typ (dĺžka) snímača teploty oleja, a to tak, že po vytiahnutí mierky hladiny oleja sa nastaví gumová zarážka na teplomere vyrovnaním s mierkou tak, aby do olejového kúpeľa zasahoval koniec teplomeru po zasunutí miesto mierky.

Meranie otáčok motora

Pri meraní treba prepojiť modul vhodným káblom s palubnou sieťou vozidla, čo je možné vykonať dvoma spôsobmi:

 • pripojením do zdierky zapaľovača cigariet
 • pripojením priamo na svorky akumulátora

Požiadavky na PC (AT505 alebo AT605)

 • Windows 7/8/10
 • CD ROM mechanika
 • Voľný port RS232 alebo USB

Napájacie napätie

 • AC / DC adaptér………………………………….230V / 16V
 • Z palubnej siete vozidla…………………………..9 až 30 V
 • Hmotnosť…………………………………………..0.5 kg max.
 • Rozmery…………………………..110 x 100 x 40 mm max.
 • Rozsah pracovných teplôt……………………….5 až 40 °C

Zostava RT Module 3 obsahuje


 • AT113 3045 – RT Module 3
 • AT113 4033 – Adaptér zapaľovač /B
 • AT113 4034 – Adaptér batéria /B
 • AT113 4035 – Kábel merania otáčok (červený)
 • AT113 4036 – Kábel merania otáčok (žltý)
 • 0KL01425 – Kábel USB
 • 0KL01383 – Kábel RS232
 • 0AZ00914 – Napájací zdroj

Foto galerie

RT Module 3: ZostavaVoliteľné príslušenstvo


 • AT103 3020 – Snímač teploty G08m/6m
 • AT116 3002 – Vibračný snímač
 • AT102 3034 – Zážihový snímač

Foto galerie

RT Module 3: Voliteľné príslušenstvo
Pre viac informácií, ceny a dodacie podmienky, kontaktujte obchodné oddelenie, agenda EMISIEPoslední aktualizace stránky: 27. mája 2019