Ing. Josef Hořejší o ATAL s.r.o.


″Teší nás, že máte o našu spoločnosť a jej produkty záujem″

Ing. Josef Hořejší, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti ATAL s.r.o.

Ing. Josef Hořejší, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti ACTIA CZ

Profil spoločnosti ATAL


 • Spoločnosť ATAL s.r.o. bola založená v auguste 1992 a od svojho založenia pôsobí v Tábore. V roku 2022 teda oslávila 30 rokov úspešného pôsobenia, a to nielen na trhu v ČR, ale dnes už po celom svete.
 • Patríme dlhodobo medzi popredných výrobcov diagnostiky pre motorové vozidlá nielen v Českej republike.
 • Disponujeme veľmi silnou vývojovou základňou a väčšina predávaných výrobkov sú produkty vlastného vývoja.
  • Rozsah aktivít je pomerne široký, ale stále sa sústreďuje na elektronickú výbavu, údržbu a kontrolu dopravnej techniky a strojov.
 • Sme výrobcom prístrojov na meranie emisií spaľovacích motorov ATALGAS.
  • Ide o emisné stanice vybavené analyzátormi výfukových plynov (pre zážihové motory) a dymomery (pre vznetové motory).
  • Emisné stanice ATALGAS sú exportované do mnohých európskych a mimoeurópskych krajín.
 • ATAL zaisťuje popredajné služby priamo pre ČR.
  • V ostatných krajinách popredajné služby zaisťujú zmluvní obchodní partneri.
 • Spoločnosť sa aktívne podieľa na príprave predpisov na kontroly merania emisií v rámci ČR a EÚ.

 

 • ATAL sa podieľa na vývoji a predaji medzinárodného projektu Multi-Diag, multiznačkovom diagnostickom prístroji pre osobné automobily.
  • V ČR zaisťuje distribúciu tohto prístroja a popredajné služby.
 • Spoločnosť ATAL je výrobcom rodiny diagnostických a tuningových nástrojov pre motocykle DIAG4BIKE pre vybrané značky:
  • HARLEY-DAVIDSON®
  • INDIAN®
  • Distribúcia prebieha do všetkých krajín sveta prostredníctvom distribútorov.
  • Spoločnosť zaisťuje z ČR kompletné popredajné služby vrátane hot-line.
 • ATAL zaisťuje pre ČR distribúciu a kompletný aplikačný a popredajný servis výrobkov v oblasti palubnej elektroniky.
  • Ide o audio-video systémy
  • Dohľadové systémy pre prostriedky hromadnej dopravy osôb (mestské a diaľkové autobusy, električky a trolejbusy).
  • Ďalej ide o multiplexné riadiace systémy pre autobusy, stavebné stroje, poľnohospodársku techniku atď.

Certifikát ISO 9001 ATAL s.r.o.