+420 381 410 100 info@atal.cz

Zabezpečovací kamerový systém BOP XD

Návratová nabídka

Návrat na úvodní stránku  Zpět na přehled palubní elektroniky

Palubní elektronika

Zabezpečovací kamerový systém

BOP XD

Zabezpečovací kamerový systém BOP XD

BOP XD je již třetí generací zabezpečovacího kamerového systému pro vozidla hromadné přepravy osob. Je vyvíjen a vyráběn společností ACTIA I+ME z německého Braunschweigu již od roku 2005. K dnešnímu dni bylo instalováno více než 4 500 systémů v 11 zemích Evropy.

Společnost ACTIA CZ, jako reprezentant a člen ACTIA AUTOMOTIVE GROUP je nabídkou tohoto systému schopna nabídnout komplexní řešení postavené na komponentech vyráběných ve společnostech skupiny ACTIA AUTOMOTIVE GROUP, která je jedním z klíčových dodavatelů palubních elektronických systémů (řídících, monitorovacích a multimediálních) pro autobusy, nákladní automobily a vlaky.

Kamerový systém BOP XD je standardně instalován v prvovýrobě do vozidel značek:

 • MAN / Neoman
 • EvoBus (Daimler Bus)
 • Solaris
 • Irizar
 • Volvo
 • Optare
 • VDL Group

Popis systému

 • Systém umožňuje kombinované připojení až 32 kamer (16 IP a 16 analogových). Hlavní funkcí systému je záznam obrazu z kamer na datové úložiště, k jeho pozdější analýze v případě mimořádné události. K dalším funkcím pak patří i záznam zvukové sekvence z mikrofonů a zpracování dat z periferních zařízení, jako např. IBIS, poloha GPS a data z CAN sběrnice vozidla. Systém je také schopen přehrávat na monitorech ve vozidle reklamní spoty na základě GPS polohy vozidla.
 • Veškeré informace jsou ukládány na přenosný Slide Disk s různou kapacitou (max. 8 TB). Vyhodnocení dat může probíhat buďto online (na základě signálu Alarm z vozidla) nebo později pomocí speciálního software. Obrazový záznam může mít rozlišení buďto 720 x 576 pixelů v případě analogových kamer, nebo 1280×960 / 1920 x 1080 v případě IP kamer, při snímkování 25 FPS
 • Systém BOP XD využívá pro práci s uloženými daty metodu FIFO – automaticky maže nejstarší záznam, aby uvolnil místo tomu nejnovějšímu.
 • Systém je vybaven LED diodami, které slouží k indikaci stavu systémových komponentů, jako je Napájení, Záznam dat, Error, Alarm a WLAN. Systém rovněž umožňuje připojení externího LED panelu a jeho umístění na palubní desku. Systém rovněž umožňuje zaslat textovou zprávu o jeho stavu na monitor na palubní desce.
 • Záznamové zařízení a SlideDisk jsou několika způsoby chráněny proti odcizení z vozidla. Soubory uložené po stisknutí tlačítka Alarm lze odstranit pouze pomocí administrátorských práv.
 • Pro přehrání uložených informací ze SlideDisku lze použít přehledný software BOP Reviewer. Díky vícestupňovému zabezpečení lze zaznamenaná data použít jako důkazní materiál u jakéhokoliv soudu v zemích EU. Videozáznam obsahuje navíc informace jako datum a čas, GPS pozice, informace o lince, informace z CAN (použití směrových / brzdových světel, stav dveří apod.).

Přednosti ACTIA BOP XD

 1. Rychle se pohybující osoby a objekty jsou zřetelně zaznamenány díky snímkování 25 nebo 30 FPS.
 2. Data jsou komprimována pomocí formátu MPEG/H264, což umožňuje jejich uchování až po dobu měsíců
 3. Nastavení záznamového zařízení a kamer se provádí jednoduše pomocí webového rozhraní.
 4. Systém umožňuje připojení dvou monitorů a jejich konfigurace jako např. monitor řidiče / monitor pro cestující.
 5. Na monitoru lze standardně zobrazit najednou záznam ze 4, 8 nebo 16 kamer, případně lze nastavit počet kamer a styl zobrazení dle požadavků zákazníka.
 6. Systém umožňuje převod IP signálu na analogový monitor a opačně, převod analogového signálu na IP monitor.
 7. Řidič si může záznam přehrát na monitoru pomocí integrované funkce Playback, bez přerušení nahrávání.
 8. Jednoduché připojení do palubní sítě vozidla pomocí standardů RJ45 a M12.
 9. Možnost instalace dvou mikrofonů kamkoliv do vozidla
 10. Systém umožňuje připojení GPS modulu a následné specifikace pozice vozidla na kamerovém záznamu.
 11. Osm ovládacích vstupů (z nich 3 s funkcí wake-up) pro připojení a záznam dat z vozidla jako např. otevření dveří, brzdová světla a směrová, rychlost, couvání…
 12. Funkce Wake-up může být použita pro kontinuální nahrávání až 3 hodin po vypnutí zapalování vozidla (přesný čas lze individuálně nastavit).
 13. Čtyři ovládací výstupy pro zaslání signálu z rekordéru na další rozhraní jako např. LED panel na palubní desce nebo jiný palubní počítač.
 14. Zobrazení provozního stavu rekordéru pomocí LED panelu.
 15. Široký rozsah napájení 10V – 32V
 16. Široký rozsah provozních teplot od – 20°C do +70°C. Slide disk může být navíc vybaven vyhříváním.
 17. Systém je certifikován pro automobilový průmysl dle E1, EN50155, S1 (DIN 53438-2, DIN 5510-2), EN50121-3-2

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení, agenda Palubní elektronikaPoslední aktualizace stránky: 22. Ledna 2019