+420 381 410 100 info@atal.cz

AT114 3015 Proudový snímač 500A

Návratová nabídka

Návrat na úvodní stránku  Zpět na přehled automobilové diagnostiky 

Automobilová diagnostika

AT114 3015

Proudový snímač 500A

 

Volitelné příslušenství pro Multi-Diag Scope

  • Střídavý/stejnosměrný klešťový proudový snímač je příslušen stvím Multi-Diag Scope, s kterým je možnost měřit běžný elektrický proud až do 500 A (střídavý) / 350A (stejnosměrný), v kmitočtovém rozsahu do 400 Hz.
  • Při měření proudu tímto proudovým snímačem není potřebné přerušit obvod nebo porušit izolaci.
  • Snímač je napájen přímo z Multi-Diag Scope, takže není nutnost použití baterie.
  • V případě stejnosměrného proudu je polarita výstupního napětí závislá na připojení proudového snímače do měřeného obvodu. Směr proudu naznačuje šipka v čelistech.
  • Na měření stejnosměrného proudu má vliv stejnosměrná magnetizace jádra. Proto se musí občas provést nulování.
    • To se provádí softwarově na digitálním ampérmetru v Multi-Diag Scope nebo otáčením nulovacího knoflíku přímo na proudovém snímači.
    • V době nulování musí být čelisti zavřené a proudový snímač musí být mimo vodič.

Pro více informací, ceny a dodací podmínky, kontaktujte naše obchodní oddělení, agenda MultidiagPoslední aktualizace stránky: 16. Ledna 2019