+420 381 410 100 info@atal.cz

AT114 3016 Proudový snímač 5/50A

Návratová nabídka

Návrat na úvodní stránku  Zpět na přehled automobilové diagnostiky 

Automobilová diagnostika

AT114 3016

Proudový snímač 5/50A

Volitelné příslušenství pro Multi-Diag Scope

 • Střídavý/stejnosměrný klešťový proudový snímač je příslušen stvím Multi-Diag Scope, s kterým je možnost měřit malé elektrické proudy až do 50 A (stejnosměrný i střídavý), v kmitočtovém rozsahu do 5 kHz.
 • Při měření proudu tímto proudovým snímačem není potřebné přerušit obvod nebo porušit izolaci.
 • Rozšířené měřicí čelisti dovolují provádět měření ve stísněných prostorách.
 • Snímač je napájen přímo z Multi-Diag Scope, takže není nutnost použití baterie.
 • Přepínač na proudové sondě slouží pro přepínání rozsahů 5 A / 50 A
 • V případě stejnosměrného proudu je polarita výstupního napětí závislá na připojení proudového snímače do měřeného obvodu. Směr proudu naznačuje šipka v čelistech.
 • Na měření stejnosměrného proudu má vliv stejnosměrná magnetizace jádra. Proto se musí občas provést nulování i při přepnutí rozsahu.
  • To se provádí softwarově na digitálním ampérmetru v Multi-Diag Scope nebo otáčením nulovacího knoflíku přímo na proudovém snímači.
  • V době nulování musí být čelisti zavřené a proudový snímač musí být mimo vodič.

Pro více informací, ceny a dodací podmínky, kontaktujte naše obchodní oddělení, agenda MultidiagPoslední aktualizace stránky: 16. Ledna 2019